Estat d'alerta per sequera hidrològica de l'Aqüífer Carme-Capellades

Dijous, 12 de maig de 2022 a les 19:00

Us informem que en Diari Oficial de la Generalitat núm. 8662 del dia 3 de maig de 2022 s’ha publicat la Resolució ACC/1330/2022, de 3 de maig, del Director de l'Agència Catalana de l'Aigua, mitjançant la qual es declara l'entrada en estat d'alerta per sequera hidrològica de la Unitat d'Explotació de l'Aqüífer Carme-Capellades.

Aquesta declaració s’ha produït perquè s’han assolit els indicadors i llindars que permeten aquesta declaració segons el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera, aprovat per Acord GOV/1/2020, de 8 de gener (en endavant Pla Especial de Sequera).

Aquesta declaració d’alerta, segons el Pla Especial de Sequera, comporta l’adopció d’una sèrie de mesures com a municipi afectat que som. Pots consultar-les aquí.

Darrera actualització: 12.05.2022 | 19:39